Sculărie – Ştanţe şi matriţe

Soft-ul CADCAM a fost dezvoltat în decursul a peste 30 de ani pentru a oferi un design rapid şi eficient, producţie şi verificare, pentru orice tip de matriță.

Matriţe de injecţie

Soluția software de la Autodesk oferă beneficii companiilor care crează orice tip de matriţă de injecţie, incluzându-le aici pe cele pentru mase plastice, cauciuc sau ceramică, matriţe pentru suflare mase plastice sau sticlă, cât şi cele de compresie şi scule lay-up pentru materiale compozite. Softul oferă suport în orice stadiu de dezvoltare al matriţei de la schiţă la modelul CAD al produsului trecând prin design, producţie şi asamblarea diferitelor componente. Un modul de inspecţie poate fi folosit în toate stadiile, pentru a confirma corectitudinea atât a sculei cât şi a părţilor componente ale produsului. Programul s-a dovedit a fi deja foarte simpatizat în design-ul şi producţia de matriţe de injecţie pentru mase plastice. A permis multor companii să renunţe la sistemul cu două echipe, unde miezul şi cavitatea sunt desenate şi produse de o echipă, iar componentele şi restul matriţei sunt produse de o altă echipă folosind desenul în două dimensiuni şi tehnici de maşinare. Astfel, întreaga matriţă poate fi dezvoltată total de o singură echipă în trei dimensiuni folosind un singur sistem software. Această nouă abordare duce la creşterea calităţii şi eliminarea erorilor de-a lungul procesului, permiţând astfel reducerea costurilor şi respectarea strictă a termenelor de producţie şi dezvoltare.

Matriţe de ambutisare

Designerii şi producătorii de matriţe de presare trebuie să facă faţă unui număr mare de cerinţe distincte. S-au creat parteneriate cu producători de marcă, cum ar fi Ogihara, Hyundai, First Auto Works China şi Yan Feng Visteon, pentru a permite dezvoltatorilor mai întâi să înţeleagă nevoile specifice în această industrie şi apoi să dezvolte particularităţi în suita software CADCAM pentru a răspunde acestor nevoi specifice.

Matriţe de turnare

Soluția software permite companiilor să crească viteza tuturor stadiilor de dezvoltare a matriţelor de turnare şi a componentelor acestora. Modelarea hibridă din PowerSHAPE, combină perfect modelarea solidului cu cea a suprafeţei, având flexibilitatea necesară pentru dezvoltarea formelor complexe, necesare matriţelor de turnare din prezent. PowerMILL oferă o generaţie rapidă şi sigură de strategii de prelucrare a fiecărui model necesar de turnare. Software-ul suportă o serie întreagă de strategii de maşinare, incluzând opţiuni pentru maşinare de viteză mare (high speed) şi maşinare în 5 axe cât şi editare de traiectorii ale sculei aşchietoare, control al traiectoriei şi postprocesare. Toate acestea duc la o prelucrare precisă obţinându-se astfel componente exacte. Astfel se menţin costurile scăzute prin micşorarea costurilor finisării matriţelor de turnare, consecvenţa înaltă a procesării permiţând automatizarea.